Κατάστημα

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 2, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 555 281

Κατάστημα

Διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 229 957